[На головну]
 
Детальніше
18.01.2018

Пенсійний лабіринт: як не втратити заробленого?Пенсійна реформа, яку українці очікували в надії на відновлення соціальної справедливості, стартувала. Чому деякі категорії працівників знову опинилися біля розбитого корита?

                                 Галина ГОЛЕУСОВА, головний спеціаліст із
                                соціально-економічної роботи Профспілки працівників    
                                охорони здоров’я України
В Україні 11 жовтня 2017 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017 р. №2148-VIII (далі - Закон №2148), який визначив принципи та механізми пенсійної реформи. Зокрема вона передбачає осучаснення розмірів пенсій, призначених у минулі роки, запровадження нового порядку виходу на пенсію залежно від наявного страхового стажу, зміну порядку індексації та перерахунку пенсій і низку інших новацій, які у суспільстві сприйняли неоднозначно.

Стаж - усьому голова
Закон №2148 не змінює офіційного пенсійного віку, однак він передбачає різні терміни виходу на пенсію з огляду на тривалість наявного страхового стажу - у 60, 63, 65 років, а також незалежно від віку.

1 При досягненні 60 років.
Поки що, з урахуванням поступового збільшення віку виходу на пенсію жінок, для них цей «графік»(за умови, що станом на 01.01.2018 р. вони мають не менше 25 років страхового стажу) виглядатиме так:
народжені з 01.04.1959 р. до 30.09.1959 р. вийдуть на пенсію після досягнення ними 58 років;
з 01.10.1959 р. до 31.03.1960 р. - 58 років 6 місяців;
з 01.04.1960 р. до 30.09.1960 р. - 59 років;
з 01.10.1960 р. до 31.03.1961 р. - 59 років 6 місяців;
з 01.04.1961 р. до 31.12.1961 р. - 60 років.

Надалі право на призначення пенсії за віком після досягнення 60
років матимуть особи за наявності страхового стажу:
з 01.01.2018 р. до 31.12.2018 р. - не менше 25 років;
з 01.01.2019 р. до 31.12.2019 р. - не менше 26 років;
і так далі (щороку додається 1 рік, тож починаючи з 01.01.2028 р. необхідний стаж становитиме не менше 35 років).

2 При досягненні 63 років.
Право на приз­начення пенсії за віком матимуть особи, які мають страховий стаж у діапазоні, вказаному нижче:
у 2018 р. - від 15 до 25 років;
у 2019 р. - від 16 до 26;
у 2020 р. - від 17 до 27;
у 2021 р. - від 18 до 28;
у 2022 р. - від 19 до 29;
у 2023 р. - від 20 до 30;
у 2024 р. - від 21 до 31 року;
у 2025 р. - від 22 до 32 років;
у 2026 р. - від 23 до 33;
у 2027 р. - від 24 до 34;
починаючи з 01.01.2028 р. - від 25 до 35 років.

3 При досягненні 65 років.
Право на приз­начення пенсії за віком мають особи, які станом на 01.01.2019 р. мають 15 років стажу, але не набрали страхового стажу, який забезпечує право на призначення пенсії при досягненні 60 чи 63 років.
Необхідний для призначення їм пенсії стаж щорічно збільшується і становить:
у 2019 р. - 15-16 років;
у 2020 р. - 15-17 років;
у 2021 р. - 15-18 років,
тобто з 01.01.2028 р. він становитиме від 15 до 25 років.
Таким чином, починаючи з 01.01.2028 р. пенсія за віком призначатиметься після досягнення:
60 років - за наявності не менше 35 років страхового стажу;
63 років - від 25 до 35 років страхового стажу;
65 років - від 15 до 25 років такого стажу.

4 Незалежно від віку
призначатиметься пенсія за віком починаючи з 01.01.2028 р. у разі наявності 40 і більше календарних років страхового стажу.

Як докупити право на пенсію

Коли страхового стажу для призначення пенсії не вистачає, людина зможе добровільно (на підставі договору) сплатити єдиний внесок за ті періоди, коли не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (у тому числі за період з 01.01.2004 р. до 31.12.2010 р.). Однак «докупити» можна не більше п’яти років стажу. Сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць вказаного періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок, помножений на коефіцієнт 2.
Наприклад, якщо у 2017 році докуповувати один рік стажу, за це доведеться заплатити: 704 грн (мінімальний страховий внесок) × 12 місяців × коефіцієнт 2 = 16 896 грн. У будь-якому разі ця сума не може бути більшою за суму єдиного внеску, обчисленого виходячи з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановлену на дату укладення договору. До того ж її потрібно сплатити всю одразу, а не частинами.

Поза зоною робочого місця

Законом №2148 внесено зміни, згідно з якими для визначення права на пенсію за віком до страхового стажу зараховуються періоди:
ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування:
- з 01.01.1998 р. до 30.06.2000 р. включно, що підтверджується довідкою про реєстрацію особи як суб’єкта підприємницької діяльності;
- з 01.07.2000 р. до 31.12.2017 р. включно - за умови сплати страхових внесків незалежно від їх розміру (крім випадків звільнення від сплати єдиного внеску);
проходження військової служби до 31.12.2017 р. включно;
перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами з 01.01.2004 р. до 30.06.2013 р. включно;
перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку з 01.01.2004 р. до 31.12.2005 р.
Хочу зауважити, що органи Пенсійного фонду України окремо визначатимуть тривалість стажу, необхідного для визначення права на пенсію, а також стажу для розрахунку її розміру. При цьому останній обчислюватиметься без урахування зазначених вище періодів.
З 01.01.2018 р. до 31.12.2020 р. особам, які досягли офіційного пенсійного віку (60 років) та не набули необхідного страхового стажу, виплачуватимуть тимчасову державну соціальну допомогу, але лише за умови наявності в них не менше 15 років страхового стажу і до настання віку, з якого вказані особи набудуть право на призначення їм пенсії. При цьому неодмінно враховуватиметься майновий стан громадянина та його середньомісячний сукупний дохід. Особам, які не матимуть 15 років страхового стажу, призначатиметься державна соціальна допомога після досягнення ними 65 років.

Включаємо калькулятор

Утім, розмір пенсії за віком залежить не лише від тривалості стажу та розміру заробітної плати, з якої сплачено страхові внески. Він визначається за формулою:
Сз × Ікз × Кс, де: Сз - розмір середньої зарплати в Україні, з якої сплачено страхові внески до Пенсійного фонду, за 3 роки (у 2018 р. - за 2 роки) до звернення за призначенням пенсії; Ікз - індивідуальний коефіцієнт зарплати (співвідношення розміру отримуваної зарплати до середньої зарплати, з якої сплачувалися внески за відповідний період, у розрізі календарного місяця); Кс - коефіцієнт страхового стажу, який визначається шляхом множення тривалості років стажу роботи особи (у місяцях) на величину оцінки 1 року страхового стажу.
Під час призначення пенсії у 2018 році користуватимуться Сз за 2016 та 2017 роки (за прогнозами Мінсоцполітики - приблизно 5267 грн) із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу в розмірі 1%.

Мінімальний розмір пенсії за віком
встановлюється за наявності страхового стажу у чоловіків 35 років, у жінок - 30 років (для пенсій, призначених до 01.10.2011 р. - 25 і 20 років відповідно) і не може бути нижчим за прожитковий мінімум для непрацездатних осіб.
За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років у чоловіків і 30 років у жінок (для пенсій, призначених до 01.10.2011р. - понад 25 і 20 років відповідно) пенсія за віком збільшується на 1% розміру пенсії, обчисленої відповідно до ст. 27 зазначеного Закону, але не більше ніж на 1% мінімального розміру пенсії за віком. Понаднормовий страховий стаж не обмежується.
З 01.01.2018 р. для осіб, які досягли 65-річного віку, мінімальний розмір пенсії за віком (за наявності страхового стажу у чоловіків 35 років, а в жінок - 30 років) встановлюється у розмірі 40% мінімальної заробітної плати, визначеної законом про Державний бюджет України на відповідний рік, але не менше прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Якщо ж стаж менший, тоді розмір мінімальної пенсії за віком встановлюється пропорційно наявному страховому стажу з огляду на прожитковий мінімум. Після 01.01.2018 р. така пенсія виплачуватиметься після досягнення 65-річного віку. До того вказані особи можуть розраховувати тільки на державну соціальну допомогу: на умовах і в порядку, визначених Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

Максимальний розмір пенсії
(з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доп­лат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність (до 31.12.2017 р. це 10 740 грн).

Осучаснення - не завжди підвищення?

Пенсії, призначені до набуття чинності Законом №2148, перераховували з 01.10.2017 р. із застосуванням розміру середньої заробітної плати в Україні, який використовували при призначенні пенсій у 2017 році, - 3764,4 грн (середня зарплата в країні за 2014-2016 роки), та величини оцінки одного року страхового стажу у розмірі 1%.
У разі, коли внаслідок такого перерахунку розмір пенсії мав би зменшитися (зокрема, це стосується виплат, призначених у 2015-2017 роках), його залишали без змін. Крім того, пенсії підвищують за понаднормовий стаж.
Однак не варто очікувати, що пенсії зростатимуть однаково, оскільки враховують показники коефіцієнта заробітку та тривалість страхового стажу кожного пенсіонера (індивідуальні показники особи).
Також Законом №2148 передбачено перерахунок пенсій по інвалідності внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання, а також пенсії в разі втрати годувальника із зазначених причин. До жовтня 2017 року їх обчислювали відповідно до норм Закону України «Про пенсійне забезпечення», їх розмір (з урахуванням щомісячної державної адресної допомоги) становив 1312 грн. З 01.10.2017 р. такі пенсії перерахують згідно з нормами Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» в індивідуальному порядку (за наявності необхідних умов щодо страхового стажу, документів про заробітну плату тощо, котрі містяться в матеріалах пенсійних справ).
Однак якщо в людини відбулися зміни, які впливають на розмір пенсії (наприклад, збільшився стаж), вона може подати до Пенсійного фонду додаткові відомості.
При цьому буде застосовано показник середньої заробітної плати (доходу) за 2014-2016 роки та величину оцінки одного року страхового стажу в розмірі 1%.

Держслужбовцям і науковцям не пощастило

Новий закон скасовує спеціальний порядок призначення пенсій для державних службовців, науковців та інших особливих категорій громадян (зокрема, тих, яким пенсію було приз­начено за Законами України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про статус народного депутата України», «Про судову експертизу», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про наукову і науково-технічну діяльність» тощо).
Уже призначені пенсії виплачуватимуть і надалі. Водночас нові нараховуватимуть на загальних підставах.
Також збережено право на призначення спеціальних пенсій особам, які на день набуття чинності Законом України «Про державну службу», тобто на 01.05.2016 р., обіймали посади державних службовців і мають не менше 10 років стажу роботи на них або ж просто - не менше 20 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державної служби.
Якщо перерахувати вже призначені спецпенсії по-новому, тобто за нормами Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу) за 2014-2016 роки та величини оцінки одного року страхового стажу 1%, їх розмір буде більшим, аніж тих, які були призначені згідно зі спецзаконами. Відтак цю категорію населення буде переведено на «звичайну» пенсію без їх звернення (за матеріалами пенсійних справ). Однак такі пенсіонери у будь-який час зможуть звернутися до органів Пенсійного фонду, якщо бажають отримувати пенсію за спецзаконом, як і раніше. Уже наступного місяця після подання відповідної заяви цю вимогу задовольнять.

Обмеження скасовуються

Хороша новина для працюючих пенсіонерів (особливо в галузі охорони здоров’я, де відчутний кадровий дефіцит і мізерна заробітна плата). По-перше, їм поновлено виплати пенсії в повному обсязі. По-друге, для перерахунку пенсій (кожні 2 роки) уже не потрібно звертатися до територіальних управлінь Пенсійного фонду з відповідною заявою. З 1 квітня 2018 року перерахунок здійснюватиметься автоматично (у визначені терміни). Утім, пенсіонерам, які отримують пенсію за вислугу років та не досягли пенсійного віку, такий перерахунок не проводитимуть.
Також скасовується зменшення розміру пенсій жінкам, які скористалися правом дост­рокового виходу на пенсію після досягнення ними 55 років (за наявності страхового стажу не менше 30 років та за умови звільнення з роботи). До 01.01.2015 р. таким жінкам зменшувався розмір пенсії - на 0,5% за кожний повний чи неповний місяць дочасного виходу на пенсію, і передбачалося, що це стосуватиметься всього періоду одержання пенсії незалежно від її виду (крім випадків, коли жінка відмовлялася отримувати дострокову пенсію й продовжувала працювати).
Законом №2148 цю норму змінено і передбачено, що в такому випадку зменшення розміру пенсії застосовується лише до досягнення жінкою віку, у який вона мала б право вийти на пенсію, коли б не зробила цього достроково.Після цього розмір пенсії переглядається (без його зниження з дня, що настає після завершення згаданого періоду).

Прогнози на майбутнє
Законом №2148 скасовано індексацію пенсій, яку здійснювали відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» (у межах прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб). Хоча слід зазначити, що протягом останніх років її практично й не проводили - через певні зміни до законодавства та відсутність необхідних для цього коштів у Пенсійному фонді. У 2018 році індексації пенсій також не передбачається. Однак починаючи з 2019 року її здійснюватимуть один раз на рік шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовують при обчисленні пенсії.
У разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, а також мінімальної заробітної плати, визначеної законом про Державний бюджет України на відповідний рік, непрацюючим пенсіонерам також підвищуватимуть пенсії - перерахунок проводитимуть з дня встановлення нового розміру прожиткового мінімуму/мінімальної заробітної плати.
Натомість пенсіонерам, які працюють (провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування), такі перерахунки проводитимуть лише після звільнення з роботи або припинення зазначеної діяльності (з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність/мінімальної заробітної плати, визначених законом на дату звільнення).
Під час перерахунку пенсій з 01.10.2017 р. використовують розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначений на 01.12.2017 р. Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» і збільшений на 79 грн, тобто 1452 грн.

Не заслужили?

Відповідно до прикінцевих положень Закону №2148 Кабінет Міністрів України у шестимісячний термін з дня набуття чинності цим Законом має підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо запровадження професійної пенсійної системи. До того часу, коли вона почне діяти, пільгові пенсії призначатимуть на попередніх умовах.
Законом №2148 скасовано пенсії за вислугу років для окремих категорій, зокрема й для працівників освіти, охорони здоров’я, соціального захисту. Проте особи, які на день набуття Законом №2148 чинності (станом на 11.10.2017 р.) мають вислугу років і стаж, потрібний для приз­начення такої пенсії, зможуть реалізувати це право відповідно до законодавства, чинного до пенсійної реформи.
Щодо виплати грошової допомоги в розмірі 10 місячних пенсій освітянам та медикам під час виходу на пенсію за віком, то умови її призначення із запровадженням пенсійної реформи в 2017 році не змінилися. Як і раніше, для набуття права на такі виплати пот­рібно працювати на відповідних посадах на день досягнення пенсійного віку в установах державної або комунальної форми власності та мати страховий стаж на цих посадах не менше 35 років для чоловіків і 30 років для жінок. Зверніть увагу: право на таку грошову допомогу мають лише ті працівники освіти, охорони здоров’я чи соціального забезпечення, які до цього не отримували жодної пенсії.

Готуй скарбничку змолоду
Закон №2148 передбачає впровадження з 01.01.2019 р. накопичувальної системи загальнообов’язкового пенсійного страхування. Зрештою, це й проголошувалося квінтесенцією пенсійної реформи.
Накопичувальний пенсійний фонд - це цільовий позабюджетний фонд, на який надходять внески застрахованих осіб. Вони перебувають на накопичувальних пенсійних рахунках та інвестуються з метою отримання доходу на користь застрахованих.
На думку експертів, перевагами накопичувальної системи є те, що вона дасть змогу, по-перше, не залежати від держави й демографічних проблем, по-друге - забезпечити персоніфікацію й індивідуалізацію накопичених грошових коштів, а також диференціацію розмірів пенсій залежно від накопичень. Ще один «плюс» згаданої системи: кошти, обліковані на персональному пенсійному накопичувальному рахунку, зможуть успадковувати спадкоємці застрахованої особи. І, нарешті, відкладені на пенсію гроші можна буде інвестувати, наприклад, у цінні папери, акції, нерухомість, внести на банківські депозити тощо.
Утім, експерти зазначають і низку недоліків цієї системи. По-перше, пенсійні накопичення можуть знецінитися внаслідок інфляції, а по-друге, існує ризик, що компанії, котрі управлятимуть такими накопиченнями, робитимуть це недостатньо кваліфіковано, через що втратять частину пенсійних коштів, або ж дохідність, яку вони демонструватимуть, не покриватиме інфляцію.
Поки що остаточно не визначено, як саме діятиме накопичувальна система загальнообов’язкового пенсійного страхування в Україні. Уряд пообіцяв розробити її деталі до 2019 року. Однак загальні уявлення про таку систему вже є.
Відповідно до Закону №2148 страхові внески перераховуватимуться до накопичувальної системи пенсійного страхування вже з 01.01.2019 р. Учасниками накопичувальної системи стануть особи, які на вказану дату підлягатимуть загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню. Застраховані особи, яким на 01.01.2019 р. залишиться менше 10 років до досягнення пенсійного віку, мають право відмовитися від сплати страхових внесків до накопичувальної системи, а особи, які на той час досягнуть пенсійного віку, узагалі не зможуть бути учасниками цієї системи. Уряд України розпорядженням від 11.10.2017 р. №723-р затвердив план заходів із запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування на 2017-2018 роки, у якому передбачено розробку відповідних законодавчих актів.
Зокрема, у I кварталі 2018 року планується розробити і подати законопроект про визначення розмірів страхових внесків і бази їх нарахування до системи накопичувального пенсійного забезпечення, який має визначити правила і загальні вимоги до програм обов’язкової та добровільної участі в новій системі.
До кінця 2017 року планується розробити і внести до Парламенту законопроекти про критерії відбору недержавних пенсійних фондів і створення умов для вільного руху капіталів і запровадження нових фінансових інструментів для інвестування.
Крім того, буде розроблено законопроекти про забезпечення прозорості діяльності та звітності суб’єктів системи накопичувального пенсійного забезпечення; вдосконалення вимог до компаній, які управляють пенсійними активами; визначення правил відбору і зміни недержавного пенсійного фонду, у якому враховуються внески до накопичувальної системи. До квітня 2018 року до Верховної Ради планується подати законопроекти про гарантування прав учасників згаданої системи. Також до 2018 року планується внести до Парламенту законопроект про перерозподіл повноважень між Національною комісією, яка здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та Національною комісією з цінних паперів і фондового ринку у сфері регулювання діяльності суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення. Це буде зроблено зокрема з урахуванням необхідності запровадження нагляду за діяльністю суб’єктів системи накопичувального пенсійного забезпечення на підставі оцінки ризиків.
Оскільки План заходів стосується соціально-трудової сфери, він попередньо розглядався у профспілках і був погоджений Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні. Також профспілки візьмуть активну участь в аналітичній та експертній роботі над відповідними законопроектами щодо запровадження другого рівня пенсійної системи, аби не допустити послаблення фінансового стану чинної солідарної системи пенсійного забезпечення, а також знизити ризики недофінансування наявних пенсій, зокрема для тих категорій осіб, які працювали у шкідливих та небезпечних умовах і мають право на пільгове пенсійне забезпечення.


Copyright © 2003 - 2018. ТОВ "Редакція газети "Ваше здоров'я".