[На головну]
 
18.02.2016

Подробиці перемоги у справі
захисту працівників ДержСЕС України

            16 лютого поточного року отримано повний текст постанови Київського апеляційного адміністративного суду по справі 826/19610/14. За результатами аналізу судового рішення, вбачається переважне співпадіння вимог Профспілки з позицією колегії суддів  стосовно  визнання протиправною та скасування постанови Кабінету Міністрів України № 442 від 10.09.2014р. в частині реорганізації Державної санітарно-епідеміологічної служби України (далі  - Постанова 442). Так, задовольняючи вимоги Профспілки та скасовуючи незаконне рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 03.12.2015р. і протиправні норми Постанови 442, суд  апеляційної інстанції виділив наступне:
            1. Колегія суддів, розглядаючи дану справу приходить до висновку про юридичну значимість для Професійної спілки працівників охорони здоров’я України Постанови 442, законність якої була предметом судового розгляду у справі.
            Тому, реалізація спірної постанови КМ України зачіпає права, свободи та інтереси безпосередньо членів Профспілки, що підтверджується висновками ухвали Вищого адміністративного суду України від 23 вересня 2015 року.
             2. Кабмін не надав доказів погодження проекту оскаржуваної Постанови №   442 з усіма заінтересованими органами, в тому числі з Міністерством охорони здоров'я України та Державною санітарно-епідеміологічною службою України, а також доказів існування обставин, які дозволяють виносити проект на розгляд без погодження.
            3. Всупереч положенням пункту 1 параграфу 37 Регламенту Кабміну, проект оскаржуваного акта не був надісланий заінтересованим органам - Міністерству охорони здоров'я України та Державній санітарно-епідеміологічній службі України  перед його внесенням на розгляд засідання Кабінету Міністрів України.
            4. Постанова 442 в частині реорганізації ДержСЕС прямо стосується регулювання трудових, соціальних, економічних відносин, а отже - проект акта підлягав в обов'язковому порядку надсиланню уповноваженому представнику всеукраїнських профспілок, їх об'єднань.
            Згідно  з матеріалами справи та пояснень представника КМ України, в порушення пункту 7 параграфу 33 Регламенту Кабміну проект Постанови не надсилався уповноваженому представнику всеукраїнських профспілок, зокрема на адресу Професійної спілки працівників охорони здоров'я України.
            5. Пунктами 2, 3 параграфу 34 Регламенту встановлено, якщо реалізація акта потребує фінансування з державного чи місцевого бюджетів, розробник проводить необхідні фінансово-економічні розрахунки.
            Згідно розділу 4 пояснювальної записки до проекту постанови № 442, реалізація положень проекту постанови не потребуватиме додаткових витрат з державного та місцевих бюджетів. Однак, КМ України не надано суду жодних обґрунтувань прийняття такої доповідної записки без фінансово-економічних розрахунків, зроблених за методикою, що розробляється та затверджується Мінфіном під час підготовки проекту акта Кабінету Міністрів.
            6. Реалізуючи Постанову 442, Кабмін  прийняв постанову № 749 від 23.09.2015 року «Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 року № 85», якою вилучені працівники Державної санітарно-епідеміологічної служби України з числа Граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади.
            Таким чином, Кабміном  порушено вимоги параграфу 34 Регламенту Кабміну, оскільки постанова КМУ № 442 прийнята без здійснення необхідних фінансово-економічних розрахунків із визначенням джерел покриття витрат, пов'язаних із реорганізацією, з наступним вивільненням працівників Держсанепідслужби та функціонуванням новоутвореного органу - Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
            7. Згідно зі  схемою спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади, Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою КМУ № 442, Кабінетом Міністрів України безпосередньо спрямовується і координується Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
            Однак, як встановлено під час розгляду справи щодо згаданої Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту, змінено та перекладено спрямування і координування на Міністерство аграрної політики України, яке жодним чином не входить до системи органів виконавчої влади у галузі охорони здоров'я і не має своїм завданням забезпечення реалізації державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.
            8. На виконання Постанови № 442 були попереджені працівники, наприклад, ДУ «Кіровоградський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України» про наступне можливе вивільнення у зв'язку з реорганізацією, аналогічна ситуація виникла і в інших регіонах, що зумовило звернення Професійної спілки працівників охорони здоров'я України за захистом прав працівників охорони здоров'я до суду.
            З урахуванням наведених обставин колегія суддів дійшла висновку, що прийняття Постанови № 442 стосується соціально-трудової сфери, а отже потребувала обов'язкового проведення консультацій з громадськістю відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 року № 996.
Згідно з пунктом 3 Порядку № 996 консультації з громадськістю проводяться з питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку держави, реалізації та захисту прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів.
            9. Щодо посилання Кабміну на  проведення обговорення проекту  постанови із реанімаційним пакетом реформ сектору підтримки реформ, яке також було прийняте до уваги судом першої інстанції, колегія Київського апеляційного адміністративного суду критично віднеслась до такого обговорення, та зазначила, що суд першої інстанції, помилково вважав за достатнє обговорення проекту оскаржуваної Постанови № 442 з представниками міжнародних організації, і ототожнив з представниками громадськості "Центр підтримки реформ", який був створений при Уряді «громадськими активістами разом із міністрами, як майданчик для тиску та співпраці активістів РПР з Кабміном» та до складу якого входив з боку Уряду і Міністр Кабінету Міністрів.
            Обговорення із окремими об'єднаннями громадян, зокрема із реанімаційним пакетом реформ сектору підтримки реформ не є громадським обговоренням, оскільки дані об'єднання не входять до інституту громадянського суспільства.
            10. Фактичні обставини у даній справі, свідчать про порушення не лише Регламенту Кабміну та процедури прийняття нормативно-правових актів, а й про порушення частин 1, 4 статті 3, статті 40, частини 6 статті 51 Закону України «Про Кабінет Міністрів України»  та критеріїв законності рішень суб'єкта владних повноважень, зокрема щодо необхідності діяти обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення.