Детальніше
18.02.2019

Профспілка наполягає на врегулюванні актуальних проблем медичної галузі


Минулого тижня відбулася зустріч представників Профспілки працівників охорони здоров’я України та Міністерства охорони здоров’я України.

У заході взяли участь Голова Профспілки Вікторія Коваль та заступник Міністра охорони здоров’я України Павло Ковтонюк.

Профспілкою було запропоновано для розгляду перелік актуальних питань :

1. Укладення Галузевої угоди між МОЗ України та Професійною спілкою працівників охорони здоров'я України на новий строк.

2. Напрацювання спільних проектів колективних договорів для комунальних некомерційних підприємств, які надають первинну, вторинну (третинну) медичну допомогу.

3. Унормування праці працівників комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я та забезпечення гарантій в оплаті праці, зокрема щодо: - встановлення мінімальних гарантій в оплаті праці та порядку збереження медичного стажу; - підвищення рівня оплати праці працівників охорони здоров’я та забезпечення її диференціації з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівників, результатів їхньої праці; - виплати надбавки за тривалість безперервної роботи, за вислугу років; - виплати допомоги на оздоровлення медичним працівникам тощо.

4. Виконання Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» у повному обсязі, зокрема: - фінансового забезпечення компонента оплати праці медичних працівників у складі тарифів та коригувальних коефіцієнтів на рівні не меншому за 250 відсотків середньої заробітної плати в Україні за липень року, що передує року, в якому будуть застосовуватися такі тарифи та коригувальні коефіцієнти; - перегляд розміру капітаційної ставки, зважаючи на ринкову вартість медичних послуг (вартість обладнання, витратних матеріалів, проведення аналізів, оплата праці медичного персоналу), з урахуванням її підвищення та індексації, що передбачено українським законодавством.

5. Стан забезпечення у 2019 році фонду оплати праці працівників ЗОЗ, які надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу у зв’язку зі зменшенням обсягу медичної субвенції на 1,8 млрд. грн. у Законі України «Про Державний бюджет України на 2019 рік».

6. Про відміну наказу МОЗ України від 08.06.2018 № 1097 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23 березня 1993 року № 54» та підготовку проекту постанови КМУ для відновлення права на доплати за шкідливі умови праці за результатами атестації робочих місць працівникам медичної освіти.

7. Розробка нових галузевих норм (або поновлення скасованих) щодо безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам закладів охорони здоров’я у зв’язку з прийняттям розпорядження КМУ від 18 грудня 2017р. №1022р.

Обговорювалися також проблемні питання надання невідкладної медичної допомоги, викликів до пацієнтів додому, умов праці лікарів-інтернів, фінансового забезпечення реформування вторинного рівня надання медичної допомоги.

У ході зустрічі представниками Профспілки було наголошено на тому, що рівень гарантій та трудових прав працівників комунальних некомерційних підприємств зазнає значних обмежень через позбавлення низки прав, гарантій та пільг, встановлених для медичних працівників бюджетних установ. Залишається неврегульованим питання оплати праці керівників та працівників комунальних некомерційних підприємств. Крім того, зростає інтенсифікація праці медичного персону внаслідок відсутності нормативів навантаження в галузі. Подальше збереження низького рівня заробітної плати та соціального захисту медичних працівників, особливо на вторинному, третинному рівнях надання медичної допомоги обумовлює стрімкий відтік висококваліфікованих фахівців та поглиблення кадрового дефіциту в галузі.

Вирішення порушених Профспілкою питань щодо нормативно-правового врегулювання проблем соціально-економічного захисту працівників галузі потребує консолідації зусиль соціальних партнерів.

[На головну]