[На головну]
 
Детальніше
22.01.2018                                                                                                     17.01.18. № 03-03/22-Г­­­


                                                                                                     Прем’єр-міністру України
                                                                                                     Гройсману В.Б.

                                            Шановний Володимире Борисовичу!

Профспілка працівників охорони здоров’я в черговий раз вимушена звертатися до Вас з питанням щодо вирішення критичної ситуації, яка склалася в галузі через порушення трудових прав працівників, «зрівнялівку» в оплаті праці, відсутність соціального діалогу з боку Міністерства охорони здоров’я України та повне усунення Профспілки від процесу реформування системи охорони здоров’я.
Одним з кричущих фактів, наприклад, є подання в кінці 2017 року МОЗ України на розгляд до Кабінету Міністрів України низки проектів нормативно-правових актів, які не були направлені на погодження до соціальних партнерів по при те, що у пояснювальних записках до них було зазначено про їх погодження всіма сторонами соціального діалогу.
На думку Профспілки є неприйнятним задеклароване підвищення заробітної плати у 2018 році лише працівникам первинної ланки при залишенні ганебного рівня оплати праці працівників, які надають спеціалізовану та високоспеціалізовану медичну допомогу.
Роз’яснення, які надаються МОЗ України щодо такого підвищення рівня заробітної плати на сайті профільного міністерства і в засобах масової інформації подекуди є суперечливими і не відповідають чинним законодавчим актам з питань оплати праці.
Складається враження, що вирішення питання підвищення розміру оплати праці в галузі охорони здоров’я не є пріоритетним для МОЗ України. Публічні заяви очільників профільного міністерства не підтверджуються конкретними діями та розробкою відповідних проектів нормативно-правових актів (у тому числі з метою імплементації законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я» та «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»), які б міг розглянути Уряд.
Не зважаючи на неодноразові заклики Профспілки щодо спільного вирішення вказаних проблем, МОЗ України не здійснено жодних заходів щодо подолання «зрівнялівки» в оплаті праці, відновлення міжпосадових, міжкваліфікаційних та міжгалузевих співвідношень в оплаті праці різних категорій працюючих, ліквідації порушення диференціації в оплаті праці кваліфікованого персоналу галузі охорони здоров’я.
У той же час послідовні дії Міністерства освіти та науки України в цій площині дозволили Уряду прийняти низку актів щодо підвищення рівня заробітної плати освітян, а також передбачити у Законі України «Про освіту» чіткі державні гарантії педагогічним і науково-педагогічним працівникам щодо їх оплати праці.
Низький рівень заробітної плати та соціальна незахищеність працівників галузі охорони здоров’я вже призвели до катастрофічного відтоку медичних кадрів.
Шукають «кращої долі» в фармацевтичному бізнесі та закордоном не лише випускники-медики, масово звільняються медики з лікарень. Наших спеціалістів радо приймають в Польщі, Чехії, Німеччині, Лівії, Кувейті, ОАЕ, Естонії, Білорусі, Росії і Болгарії, доказом чого є лібералізація цими країнами законодавства про підтвердження дипломів наших медичних вишів.
Якщо не буде вжито термінових заходів щодо вирішення цього питання, у 2020 році запроваджувати реформу охорони здоров’я вже буде нікому!
З огляду на зазначене просимо Вас, шановний Володимире Борисовичу, розглянути питання та прийняти рішення щодо підвищення розміру заробітної плати працівників галузі охорони здоров’я.
Досі діють обмеження щодо нарахування гарантованих обов’язкових виплат медичним працівникам, які запроваджені за ініціативи Міністерства фінансів України постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2014 № 95 «Деякі питання оплати праці працівників закладів охорони здоров’я» у зв’язку з кризовою ситуацією в країні. Відповідно до преамбули вказаний акт мав би діяти до стабілізації економічної ситуації в країні. Оскільки Урядом фіксується ріст економіки України, просимо скасувати зазначену постанову.
Також просимо доручити МОЗ України прискорити роботу із відпрацювання проектів нормативно-правових актів щодо оплати праці працівників закладів охорони здоров’я, які будуть реорганізовані в казенні підприємства або комунальні некомерційні підприємства та механізм визначення розміру заробітної плати медичного персоналу, виходячи з норми Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» щодо врахування при розрахунку тарифів та коригувальних коефіцієнтів бази для визначення компонента оплати праці медичних працівників у величині, що є не меншою за 250 відсотків середньої заробітної плати в Україні за липень року, що передує року, в якому будуть застосовуватися такі тарифи та коригувальні коефіцієнти.


З повагою

Голова Профспілки                                                            В.М. Коваль