< Реформування системи охорони здоров'я
< На головну сторінку
 

Для практичного використання в роботі.
Перелік основних  нормативно-правових актів щодо реформування
галузі охорони здоров’я України.Законодавство України з питань реформування галузі. Закони України
.

▪ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я»
ВІД 06.04.2017 №2002
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T172002.html


▪ «ПРО ДЕРЖАВНІ ФІНАНСОВІ ГАРАНТІЇ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ТА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ»
ВІД 19.10.2017 № 2168-VIII
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19

▪ «ПРО ПІДВИЩЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ТА ЯКОСТІ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ» ВІД 14.11.2017 № 2206-VIII
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2206-19

▪ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ»
ВІД 07.12.2017 № 2233-VIII
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2233-19

▪ «ПРО СХВАЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ РЕФОРМИ ФІНАНСУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я»
ВІД 30.11.2016 № 1013-Р
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1013-2016-р

▪ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ РЕФОРМИ ФІНАНСУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ здоров'я НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ»
ВІД 15.11.2017 № 821-Р
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/821-2017-р


Постанови  КМУ

▪ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ СТВОРЕННЯ ГОСПІТАЛЬНИХ ОКРУГІВ»
ВІД 30.11.2016 №932 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/932-2016-п

▪ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ КЕРІВНИКА ДЕРЖАВНОГО, КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я» ВІД 27.12.2017 № 1094 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1094-2017-п

▪ «ПРО СПОСТЕРЕЖНУ РАДУ ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ТИПОВОЇ ФОРМИ КОНТРАКТУ З КЕРІВНИКОМ ДЕРЖАВНОГО, КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я»
ВІД 27.12.2017 № 1077 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1077-2017-п

▪ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ ВАРТОСТІ ПОСЛУГИ З МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ» ВІД 27.12.2017 № 1075 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1075-2017-п
                                                                                                                                                                                
▪ «ПРО УТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»
ВІД 27.12.2017 № 1101
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1101-2017-п

▪ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОДАТОК 2 ДО ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З МЕДИЧНОЇ ПРАКТИКИ»
ВІД 27.12.2017 №1105
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP171105.html

▪ «ДЕЯКІ ПИТАННЯ РАДИ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ПРИ НАЦІОНАЛЬНІЙ СЛУЖБІ ЗДОРОВ’Я»
ВІД 28 БЕРЕЗНЯ 2018 Р. № 271
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/271-2018-п

▪ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ У ДЕРЖАВНОМУ
БЮДЖЕТІ ДЛЯ НАДАННЯ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ»
ВІД 28 БЕРЕЗНЯ 2018 Р. № 283
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/283-2018-п

▪ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ У ДЕРЖАВНОМУ
БЮДЖЕТІ ДЛЯ НАДАННЯ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ»
ВІД 28 БЕРЕЗНЯ 2018 Р. № 283
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/283-2018-п
                                                                      
▪ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ВИМОГ ДО НАДАВАЧА ПОСЛУГ З МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ,
З ЯКИМ ГОЛОВНИМИ РОЗПОРЯДНИКАМИ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ УКЛАДАЮТЬСЯ ДОГОВОРИ ПРО
МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ»
ВІД 28 БЕРЕЗНЯ 2018 Р. № 391
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/391-2018-п

▪ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ГАРАНТІЙ МЕДИЧНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ ДЛЯ ПЕРВИННОЇ
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА 2018 РІК»
ВІД 25 КВІТНЯ 2018 Р. № 407
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/407-2018-п

▪ «ПРО ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ДОГОВОРІВ ПРО МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ЗА
ПРОГРАМОЮ МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ» ВІД 25 КВІТНЯ 2018 №410
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/410-2018-п

▪ «ПРО ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я»
ВІД 25 КВІТНЯ 2018 Р. № 411
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/411-2018-п


Накази МОЗ України


▪ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРИМІРНОГО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГОСПІТАЛЬНИЙ ОКРУГ»
ВІД 20.02.2017 № 165 (ЗІ ЗМІНАМИ НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ
ВІД 18.12.2017 № 1621)
http://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-18122017-1621-pro-vnesennja-zmin-do-primirnogo-polozhennja-pro-gospitalnij-okrug

▪ «ПРО УТВОРЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЕЛЕКТРОННЕ ЗДОРОВ'Я»
ВІД 14.12.2017 № 1597
https://www.apteka.ua/article/438909

▪ "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ФОРМУВАННЯ СПРОМОЖНИХ МЕРЕЖ НАДАННЯ
ПЕРВИННОЇ  МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ"
ВІД 06.02.2018 №178/24
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0215-18

▪ "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРИМІРНОГО ТАБЕЛЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ
ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ, ЯКІ НАДАЮТЬ ПЕРВИННУ
МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ"
ВІД 26.01.2018 № 148
http://moz.gov.ua/uploads/0/4141-dn_20180126_148.pdf

▪ "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ВИБОРУ ЛІКАРЯ, ЯКИЙ НАДАЄ ПЕРВИННУ МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ,
ТА ФОРМИ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВИБІР ЛІКАРЯ, ЯКИЙ НАДАЄ ПЕРВИННУ МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ"
ВІД 19.03.2018 № 503
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0347-18

▪ "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ НАДАННЯ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ"
ВІД 19.03.2018 № 504
http://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-19032018--504-pro-zatverdzhennja-porjadku-nadannja-pervinnoi-medichnoi-dopomogi

▪ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПИТАНЬ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я З
БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ НА КОМУНАЛЬНІ НЕКОМЕРЦІЙНІ ПІДПРИЄМСТВА
http://moz.gov.ua/article/news/metodichni-rekomendacii-z-pitan-peretvorennja-zakladiv-ohoroni-zdorovja-z-bjudzhetnih-ustanov-na-komunalni-nekomercijni-pidpriemstva

▪ ОПЕРАЦІЙНЕ КЕРІВНИЦТВО «ЯК ОРГАНІЗУВАТИ СИСТЕМУ НАДАННЯ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ
ДОПОМОГИ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ»
http://moz.gov.ua/article/reform-plan/jak-organizuvati-sistemu-nadannja-pervinnoi-medichnoi-dopomogi-na-miscevomu-rivni-operacijne-kerivnictvo-vid-moz

▪ «ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕФОРМИ ФІНАНСУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ЗАКЛАДАМИ ПМД У 2018 РОЦІ» - Збірка матеріалів методологічної підтримки для закладів ПМД
http://moz.gov.ua/article/reform-plan/jak-perejti-na-novu-model-finansuvannja-i-nalagoditi-efektivne-upravlinnja-medzakladom-zbirka-korisnih-materialiv